• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

In samenwerking met BDA (dak en gevelopleidingen) biedt Technische Unie een aantal trainingen op het gebied van PV:

Cursus ontwerp zonnestroomsystemen

De toepassing van zonne-energiesystemen, vooral zonnestroom (PV), zal de komende jaren een verdere vlucht gaan nemen. Om te kunnen bepalen of daken geschikt zijn en welk type zonnesysteem het beste rendement brengt, is kennis en kunde onmisbaar, even als de vaardigheid om juist te dimensioneren en engineeren. In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud.

Bekijk cursus

Cursus installeren van zonnestroomsystemen

In deze 2-daagse cursus leert u hoe een zonnestroominstallatie op een veilige manier onder het dak geïnstalleerd moet worden. Verschillende aandachtspunten zoals een dampdichte kabeldoorvoer, het correct aansluiten van de omvormer en het aansluiten op de groepenkast worden behandeld. Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert.

Bekijk cursus

Cursus bouwkundige montage van zonne-energiesystemen

In deze 2-daagse cursus leert u op welke wijze zonne-energiesystemen (collectoren en panelen) op een veilige en deskundige manier op het dak gemonteerd dienen te worden. Belangrijke facetten daarbij zijn dat de maatvoering wordt afgestemd op de dakconstructie en dakafwerking, de windweerstand van systemen en behoud van de waterdichtheid van het dak. Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert.

Bekijk cursus

Subsidieregeling OTIB

Volgen uw werknemers een cursus uit de cursuslijst "Specifiek" van OTIB? Dan ontvangt u binnen de OSR Specifiek naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming van OTIB voor de kosten van deze specifieke cursussen. De OSR Specifiek is een tijdelijke regeling tot en met 31 december 2016. U kunt voor maximaal 250 werknemers per MN werkgeversnummer of concernconstructie aanspraak maken op 200 euro per werknemer per jaar naast de reguliere OSR van 150 Euro (350 euro totaal.). Bovengenoemde trainingen vallen onder de subsidieregeling van het OTIB.

Dakbedekking

Gaat u zonnepanelen plaatsen, houdt u dan ook rekening met de onderliggende dakbedekking. Mocht de dakbedekking op korte termijn vervangen moeten worden, is het handiger om dit voor de plaatsing van de zonnepanelen te doen. Meer informatie over dakbedekking vindt u op onze themapagina Dakoplossingen.