• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Het houden van toezicht op gebouwen, eigendommen en de openbare orde met behulp van bewakingscamera’s is sterk in opkomst in Nederland. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van camera’s, de verschillende mogelijkheden en de regelgeving omtrent cameratoezicht. Ook vindt u een overzicht van ons assortiment.

Bewaken en beschermen
In de meeste gevallen worden camera’s ingezet om toezicht te houden op de openbare orde en veiligheid, door bijvoorbeeld gemeentes of de politie. Vaak wordt voor cameratoezicht de Engelse term CCTV gebruikt, wat staat voor Closed Circuit Television. Steeds vaker zien we de toepassing van camera’s ook rond particuliere gebouwen, kantoren en woningen, vaak in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen. Het doel van beveiligingscamera’s is kortweg het ‘beschermen en bewaken van personen en eigendommen’.

Effecten van cameratoezicht
Wat het effect is van cameratoezicht is nooit onomstotelijk bewezen, vooral ook omdat cameratoezicht vrijwel altijd in combinatie met andere maatregelen wordt toegepast. Er zijn echter ook geen onderzoeken die aantonen dat cameratoezicht niet werkt. In het algemeen wordt wel aangenomen dat van cameratoezicht een preventieve werking uitgaat. Door het idee te hebben gefilmd of in de gaten gehouden te worden, zullen veel criminelen ervoor kiezen zich te gedragen of zich ergens anders te gaan misdragen. Naast werkende beveiligingscamera’s bestaan er dan ook verschillende realistische dummy-camera’s die net zo effectief zijn als het gaat om een preventieve werking.

Type camera
In het geval van een misdrijf kunnen de camerabeelden een belangrijke factor zijn bij de opsporing van de daders en het vastleggen van bewijsmateriaal. Hierbij is het dus van belang een kwalitatief goede camera te kiezen. Bij de keuze voor een beveiligingscamera gaat het erom wat het doel van de camera is. Kortweg zijn er drie gradaties: moet de camera waarnemen, herkennen of identificeren? Wanneer een camera vooral een preventieve werking heeft, hoeft de beeldkwaliteit niet al te hoog te zijn. Maar wanneer de beelden gebruikt moeten kunnen worden om daders te identificeren, is een kwalitatief beter beeld vereist. Bij de keuze van het type camera staat het doel dus voorop.

Camera’s en privacy
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat filmen op de openbare weg onder de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) valt. Het is voor particulieren niet verboden om een camera op te hangen ter beveiliging van een woning of een flat. Camera’s moeten daarbij echter wel zodanig gericht zijn dat ze alleen de eigendommen en woning van de eigenaar filmen. Hier houdt de Autoriteit Persoonsgegevens geen toezicht op. Filmen op de openbare weg valt wel onder het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens . Ook de voordeur van andere woningen is de grens. Daarnaast moet duidelijk gemaakt worden dat er cameratoezicht aanwezig is, bijvoorbeeld met een bordje of een sticker. Hierbij moet vermeld worden wie verantwoordelijk is voor het cameratoezicht, zodat een burger weet bij wie hij of zij moet aankloppen met verzoeken om informatie of voor het indienen van een klacht. Een verborgen camera ophangen is alleen in heel uitzonderlijke gevallen toegestaan..

Videobeelden bewaren
De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal vier weken. Als er geen incidenten hebben plaatsgevonden, moeten de beelden vervolgens verwijderd worden. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag de opname bewaard worden tot het incident is opgelost.

Live View
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van cameratoezicht is Live View. Met Live View wordt het mogelijk om in het geval van een calamiteit (inbraak/overval) de meldkamer van de politie rechtstreeks mee te laten kijken met de camerabeelden. Bedrijven of winkels die hun bewakingscamera hebben op een particuliere alarmcentrale, krijgen in geval van onraad een alarmmelding. De beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de live beelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. De politie kijkt dan mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker en kan de situatie meteen inschatten.

Lees meer over: