• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Een gezonde omgeving is essentieel om prettig te kunnen leven, sporten, spelen of werken. Een comfortabel en gezond binnenklimaat is veel meer dan alleen het beheersen van de temperatuur. Het gaat daarbij om goede ventilatie, gezond drinkwater, effectieve verwarming en koeling en de juiste vochtigheidsgraad. Onderstaande oplossingen helpen bij het creëren van een gezond binnenklimaat.

Ventilatie
Regelmatig ventileren is belangrijk om een gezond binnenklimaat te creëren. Een goed klimaat heeft een positieve invloed op productiviteit, ziekteverzuim, welbevinden en effectiviteit, zowel in kantoren als in woningen. Goede ventilatie helpt tevens om schimmels en bacteriën tegen te gaan. Maar teveel ventileren betekent flinke stookkosten. Daarom moeten ventilatie en verwarming goed op elkaar zijn afgestemd om energieverspilling te voorkomen. Regelmatige ventilatie draagt bovendien niet alleen bij aan een gezondere leefomgeving. Verse, frisse lucht is vochtiger en daardoor sneller opgewarmd. Op die manier draagt ventilatie daarom ook bij aan een lagere energierekening.

Er zijn verschillende manieren om ventilatie en verwarming optimaal op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld met de toepassing van een klimaatsensor die de luchtkwaliteit bewaakt en de ventilatie daar op afstemt. Wanneer het CO2-gehalte boven een bepaald niveau komt, zal de ventilatie automatisch voor frisse lucht zorgen om zo een optimale kwaliteit te garanderen. Deze sensoren zijn er zowel als conventionele oplossingen (contactbasis en 0-10V) maar tevens in de uitvoering voor KNX, om ze te koppelen aan een domoticasysteem.

Drinkwaterhygiëne
Schoon drinkwater is essentieel voor een goede gezondheid. De drinkwaterinstallatie speelt hierbij een grote rol. De samenstelling van het water kan in de drinkwaterinstallatie veranderen, bijvoorbeeld door contact met materialen, opwarming of stagnatietijden. Dat geeft bacteriën de mogelijkheid zich te vermeerderen. Om de juiste drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Zo moeten temperaturen waarbij micro-organismen zich optimaal kunnen vermeerderen, worden vermeden. De temperatuur in drinkwaterinstallaties mag daarom niet boven de 25 °C komen; in warmwaterinstallaties niet onder de 60 °C. Daarnaast hebben bacteriën voedingstoffen nodig. Alhoewel deze slechts in zeer geringe mate in het Nederlandse drinkwater aanwezig zijn, kan het gebruik van ongeschikte materialen ervoor zorgen dat ze toch in het drinkwater van huisinstallaties terechtkomen. Ten slotte moeten stagnatietijden in drinkwaterinstallaties worden voorkomen.

Op onze themapagina Drinkwaterhygiëne kunt u terecht voor meer informatie en advies op het gebied van de drinkwaterwet- en regelgeving, de verschillende aandachtsgebieden en bijbehorende oplossingen. Ook vindt u hier handige links naar andere belangrijke informatie op het gebied van (drink-)water hygiëne.

Alarmsystemen
Persoonlijke alarmsystemen kunnen een grote rol spelen, bijvoorbeeld in een medische noodsituatie. Er zijn verschillende oplossingen verkrijgbaar die hieraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om via draadloze zenders sociale, medische en persoonlijke alarmering te genereren in geval van nood. Met een druk op de knop, bijvoorbeeld in de slaap- of badkamer kan er alarm geslagen worden. Deze zijn vaak zelfs te koppelen aan een inbraakbeveiliging systeem, zodat een totaaloplossing ontstaat, zeker wanneer deze ook gecombineerd worden met een domotica-oplossing als KNX. Hetzelfde geldt voor rook- of koolmonoxidemelders, die tevens in een beveiligingssysteem geïntegreerd kunnen worden.

Lichtkwaliteit
Goede verlichting is van groot belang. De effecten voor de gezondheid van onvoldoende of slecht licht zijn door de wetenschap ruimschoots aangetoond. Recent onderzoek toont aan: “Licht heeft een positieve invloed op de geestelijke gesteldheid. Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen blijkt dat proefpersonen die een tijd in een goed verlichte ruimte hebben gezeten, minder last hebben van depressieve buien en een slecht humeur. Daarnaast is het licht goed voor de geheugenfunctie en het oriëntatie vermogen.” Daarom is goede verlichting niet alleen in ziekenhuizen van belang, ook in zorgcentra voor ouderen en bijvoorbeeld opvanghuizen is men gebaat bij goede verlichting.

Ook op de werkvloer is de juiste verlichting uiterst belangrijk. Volgens de NEN-EN 12464-1 norm voor werkplekverlichting is 500 lux de norm voor de juiste hoeveelheid licht om in te kunnen werken. Bij veel bedrijven wordt deze norm echter niet gehaald. Waarden van minder dan 200 lux op plekken waar de ogen inspannend werk verrichten zijn geen uitzondering. De gevolgen voor het ziekteverzuim zijn navenant. Naast de minimale eis van 500 lux noemt de norm tevens de minimale Ra-waarde, wat de kleurweergave index bepaald. Deze index geeft aan hoe natuurgetrouw kleuren kunnen worden waargenomen. De hoogste waarde is 100, een slechte TL-buis heeft echter slechts een Ra-waarde van 50. De norm voor werkplekverlichting geeft als minimum Ra 80 aan. Een goede TL-buis haalt Ra-waarden van tussen de 80 en 90. Samenvattend: goed licht zorgt voor minder faalkosten, minder ongevallen, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit, en is daarmee van groot belang voor zowel thuis als op kantoor.

Sanitair
Voor kwetsbare groepen mensen, zoals ouderen of mensen met een verminderde weerstand, is goede hygiëne van groot belang. Steeds meer leveranciers van sanitair spelen hierop in met producten die makkelijker schoon te houden zijn. Een voorbeeld is het randloze toilet. Door het ontbreken van de rand krijgen ziekteverwekkers veel minder kans. Bovendien kan het toilet ook nog eens makkelijker en sneller worden schoongemaakt, waardoor veel tijd en kosten bespaard kunnen worden. Een andere noviteit is het watervaltoilet, dat 95% van de vervuilde oppervlakte in één keer schoonspoelt, waardoor de hygiëne nog verder wordt verbeterd.

Benaderingsschakelaars
Een andere innovatie op het gebied van meer hygiëne is de toepassing van benaderingsschakelaars. Dit type schakelaars hoeft niet aangeraakt te worden, waardoor ze een grote bijdrage aan de hygiëne leveren. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, laboratoria, bij de levensmiddelenproductie of in de horeca zorgt deze toepassing ervoor dat bacteriën geen kans krijgen zich te verspreiden. In de privésfeer biedt deze techniek daarnaast extra comfort.

Recent is de techniek van een benaderingsschakelaar ook in kranen toegepast, zodat ook deze zonder aanraking bediend kunnen worden. Door de schakelaar tot 5 cm te benaderen, zal de kraan zonder aanraking ingeschakeld worden.

Log in om verder te lezen