• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Technische Unie biedt diverse trainingen en opleidingen op het gebied van industrie. Vanuit ons eigen opleidingscentrum in Maarssen, maar ook in samenwerking met leveranciers en andere opleidingsinstituten. Hieronder vindt u een overzicht.

Machineveiligheid trainingen

Technisch opleidingsinstituut ROVC heeft verschillende trainingen rond het thema Machineveiligheid ontwikkeld.

• Industriële machineveiligheid

De cursus Industriële machineveiligheid is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudstechnici, ontwerpers, inkopers en hoofden Technische Dienst. U wordt opgeleid op het niveau Prevent. Enig technisch inzicht is vereist.

Doel van de cursus
Na afronding van de cursus Industriële machineveiligheid weet u wat machineveiligheid inhoudt en heeft u inzicht in de wettelijke verplichtingen. U kunt de opzet- en type-indeling van machines herkennen en weet wat een verklaring van overeenstemming is. U bent in staat een risicobeoordeling uit te voeren en kunt de checklists voor bestaande en nieuwe machines toepassen, informatiemateriaal vinden en gebruiken en werken vanuit een eenvoudig constructiedossier. Meer informatie: http://www.rovc.nl/cursus/industriele-machineveiligheid

• Elektrische veiligheid van machines

De cursus Elektrische veiligheid van machines is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudstechnici, ontwerpers en hoofden Technische Dienst die met name op het gebied van de elektrische componenten veiligheidskennis en -vaardigheden willen opdoen. U wordt opgeleid op het niveau Prevent. Basiskennis van de machineveiligheid is een vereiste, bijvoorbeeld verkregen door de cursus Industriële machineveiligheid.

Doel van de cursus
Na het afronden van de cursus Elektrische veiligheid van machines heeft u kennis van de veiligheidsnorm van machines en elektrische uitrustingen (NEN-EN-IEC 60204-1) en de norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (NEN-EN-IEC 61439 serie). U kunt diverse soorten beveiligingen en basiskennis van veiligheidsbesturingen herkennen en toepassen en bent in staat een risicobeoordeling om te zetten naar een veiligheidsbesturing (met Performance level). Meer informatie: http://www.rovc.nl/cursus/elektrische-veiligheid-van-machines

• Mechanische veiligheid in machines

De cursus Mechanische veiligheid in machines is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudstechnici, ontwerpers en hoofden Technische Dienst die met name op het gebied van de mechanica, veiligheidskennis en -vaardigheden willen opdoen. Daarbij is basiskennis van de machineveiligheid een vereiste, bijvoorbeeld verkregen door de cursus Industriële machineveiligheid. U wordt opgeleid op het niveau Prevent.

Doel van de cursus
Na afronding van de cursus Mechanische veiligheid in machines heeft u inzicht in en kennis van de normen rondom de veiligheid van machines op het gebied van afscherming, veiligheidsafstanden en besturingen van mechanisch, pneumatische en hydraulisch aangedreven machines en de eisen aan trappen en bordessen in relatie tot machines. U kunt diverse soorten mechanische beveiligingen, maasbreedte, hoogte van hekwerken en schermbeveiligingen herkennen en toepassen. U heeft basiskennis van veiligheidsbesturingen en kunt een risicobeoordeling omzetten naar veiligheidsbesturingen. Meer informatie: http://www.rovc.nl/cursus/mechanische-veiligheid-in-machines

• Van machinerichtlijn tot CE-markering

Deze cursus is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudstechnici, ontwerpers, inkopers, veiligheidskundigen of Arbo-coördinators en hoofden Technische Dienst. U wordt opgeleid op het niveau Prevent. Voorkennis over normen, risico inventarisaties en opstellen van TCD documenten is vereist, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Industriële machineveiligheid.

Doel van de cursus
Na afronding van deze cursus bent u in staat om een CE-traject uit te voeren van een machine of installatie. U weet wat een verklaring van overeenstemming is. U bent in staat een risicobeoordeling uit te voeren en kunt de checklists voor bestaande en nieuwe machines toepassen. Tevens kunt u informatiemateriaal vinden, gebruiken en een technisch dossier samenstellen. Vervolgens krijgt u de tools om de machinerichtlijn praktisch toe te passen en te komen tot een CE-gemarkeerde machine. Meer informatie: http://www.rovc.nl/cursus/van-machinerichtlijn-tot-ce-markering

De cursussen worden op verschillende data gehouden in het trainingscentrum in Ede.