• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
 • Snelle levering op uw werkplek
 • Klantenservice

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normen en richtlijnen binnen de industrie.

 • ATEX explosieveiligheid
  De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

 • CE-markering
  De CE-markering geeft aan dat een product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet.

 • EMC-richtlijn
  De EMC-richtlijn (Elektromagnetische Compatibiliteit) heeft betrekking op alle apparaten, systemen en installaties die elektrische en/of elektronische componenten bevatten.

 • HACCP
  HACCP is een systematische aanpak met als doel het identificeren, evalueren en controleren van voedselveiligheid gevaren.

 • IP-codering
  De IP-code zegt iets over de mate van bescherming van een elektrisch/elektronisch product tegen invloeden van buitenaf.

 • KEMA
  Keurmerk voor de veiligheid van elektrische apparaten.

 • Machinerichtlijn
  Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn.

 • NEN
  Overzicht van de verschillende NEN-normen.

 • Richtlijn meetinstrumenten
  De algemene eisen waaraan meetinstrumenten moeten voldoen zijn beschreven in de richtlijn 2004/22/EG.

 • Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen
  De richtlijn heeft betrekking op het in de handel brengen en in gebruik nemen van uitrustingsstukken of -middelen die bestemd zijn om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren voor zijn gezondheid en veiligheid.

 • RoHS
  De richtlijn RoHS (Restriction of Hazardous Substances) is opgesteld om bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen dan wel terug te dringen.

 • EHEDG
  De Europese wetgeving vereist dat hanteren, voorbereiden, verwerken en verpakken van voedsel hygiënisch dient te gebeuren met hygiënische apparatuur in hygiënische omgeving. Bouwers en gebruikers van machines zijn verantwoordelijk voor het toepassen van deze regels en EHEDG geeft hen richtlijnen over de essentiële normen in hygiënisch ontwerp, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving.