• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Technische Unie & MVO

We hebben maar één wereld. Daar moeten wij zuinig mee omgaan. Ook grote bedrijven zoals Technische Unie. Wij zijn actief in de installatiesector en juist déze sector is enorm van belang in de energietransitie en om circulair bouwen mogelijk te maken.

Wij zijn ons er sterk van bewust dat voor produceren en vervoeren van producten veel energie en materiaal nodig is. En dit leidt tot grote hoeveelheden afval en CO2-uitstoot. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze klanten en leveranciers. Juist daarom kunnen wij als organisatie een enorm verschil maken.

Door duurzamer te worden, nu én op de lange termijn, zorgen we ervoor dat wij blijvend van meerwaarde zijn voor onze klant. Zo maken wij ook de toekomst mogelijk voor ons en de volgende generaties. Hoe?

Alleen samen zetten wij de wereld in beweging. Alleen samen maken wij verandering mogelijk. Met gezonde en gelukkige medewerkers. Met klimaatneutrale bedrijfsvoering. Met circulaire projecten. Met duurzame adviezen. Samen maken wij de toekomst mogelijk. Aan de slag!

Daarom is MVO onderdeel van onze totale bedrijfsstrategie. Onze ambities hierin zijn:

  • Volledig klimaatneutraal zijn
  • Onze klanten helpen energieregisseur te worden
  • Een circulair assortiment aanbieden
  • Een sociale werkgever zijn

Volledig klimaatneutraal zijn

Samen werken aan een beter klimaat houdt in dat je stilstaat bij wat je er zelf aan kan doen! In onze bedrijfsvoering moeten we daarvoor met name kijken naar onze gebouwen, onze voertuigen, materiaalgebruik én ons gedrag.

Technische Unie wil ervoor zorgen dat we onnodig gebruik van energie voorkomen en dat we de energie die we gebruiken duurzaam opwekken. Voor de distributie van de producten zijn transportdragers en verpakkingsmateriaal nodig die bij klanten vaak alsnog leiden tot afval.

Daarnaast hebben we zelf niet alleen te maken met het afval van onze kantoren, maar vooral met de afvalstromen die ontstaan als gevolg van onze logistieke activiteiten. Wij willen het materiaalgebruik voor het transport tot een minimum beperken en streven naar hergebruik van materiaal. Het afval dat wij veroorzaken beperken we tot een minimum en wat overblijft wordt gescheiden.

Energieregisseur zijn

I​​​​​​n de energietransitie is regie van essentieel belang! De oplossingen die nodig zijn om te verduurzamen worden steeds complexer, vragen om een integrale benadering en om nieuwe kennis van zaken van installateurs.

Wij willen hierin onszelf verder ontwikkelen én onze klanten helpen die regierol in te kunnen nemen. Daarom ontwikkelen we specifieke diensten en ontwikkelen we trainingen en opleidingen waarmee onze klanten kennis en ervaring kunnen opdoen.

Circulair assortiment

Technische Unie wil werken aan het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de installatieketen. Grondstoffen dreigen schaars te worden waardoor het steeds belangrijker wordt om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit is niet alleen van invloed op het productieproces en de levenscyclus van installatietechnische producten, maar ook op de manier van samenwerken en de wijze van bouwen.

Wij willen samen met onze stakeholders werken aan een circulair installatieketen. Dat betekent: invulling geven aan nieuwe samenwerkingsvormen, het ontwikkelen van een circulair assortiment en het logistiek mogelijk maken van een circulair productieproces. Follow the product.

Sociale werkgeverschap

Technische Unie is een bedrijf dat midden in de maatschappij staat. Bijna dagelijks ontpoppen initiatieven binnen TU die een belangrijke bijdrage leveren aan een socialer, schoner Nederland en een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

Technische Unie verbindt zich meer dan graag aan dergelijke initiatieven. Daarom hebben we er voor gekozen om vanaf 2020 strategische partnerschappen aan te gaan met twee organisaties die op verschillende maatschappelijke vlakken strijden voor een duurzamer en eerlijker Nederland: JINC en Vereniging Natuurmonumenten.

Vanaf de komende Performance Management-gesprekken krijgt iedereen in dienst van TU de mogelijkheid om zich het komende jaar in te zetten voor één van deze doelen. Iedere medewerker mag zelf kiezen welk van de twee doelen hij of zij wil ondersteunen. Hierbij gaat het niet om het ondersteunen door middel van een donatie, maar door het uitvoeren van een activiteit. In de tijd van de baas.

Hoe gaan we dit doen?

Het MVO beleid van Technische Unie richt zich op drie pijlers:

  • Medewerker en Maatschappij
  • Bedrijfsvoering en Logistiek
  • Waarcreatie en Commercie


Medewerker en Maatschappij

Inclusief werkgeverschap

Iedereen die voor ons van waardevolle betekenis is of kan worden, geven wij een kans. Ook iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, of mensen van een sociale werkplaats. Dit noemen wij inclusief werkgeverschap. Iedereen die wíl werken verdient bij ons een kans. In 2021 willen wij ons laten certificeren voor trede 2 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Gelukkig en gezond

Onze medewerkers zijn het hart van ons bedrijf. Technische Unie wil dat haar werknemers met plezier én fit aan het werk kunnen gaan. Wij zetten ons dan ook preventief in tegen ziekteverzuim. In 2021 willen we meer dan 95 procent van de werknemers gezond en fit naar hun werk zien gaan.

Sociaal en betrokken

Wij betrekken onze medewerkers actief in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn wij actief bezig op het gebied van natuur, energie én onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen als CO2-compensatie, of het geven van gastcolleges over warmtepompen. Wij streven ernaar dat in 2021 minstens 500 werknemers van Technische Unie een jaarlijks MVO-doel hebben.

Per aandachtsgebied werken wij gericht aan drie thema's, omdat we daar de grootste impact kunnen realiseren.

Bedrijfsvoering en Logistiek

Afval scheiden en recycling

Afval is afgedankt restmateriaal. Toch heeft afval vaak méér waarde dan we denken. Op al onze Technische Unie vestigingen hebben we te maken met afval. Wij willen daarom de hoeveelheid afval fors terugdringen en de rest op een schonere manier (laten) verwerken.

Door afval te scheiden zijn we in staat de waarde van deze gescheiden stromen te verhogen. En daardoor werken we ook actief aan het verminderen van afval.

Door het te scheiden kan afval namelijk makkelijker hergebruikt worden. In onze logistieke processen gebruiken we bijvoorbeeld minder verpakkingsmateriaal waardoor er minder afval ontstaat.

In de facilitaire processen proberen we weer zoveel mogelijk verspilling tégen te gaan. Denk aan papier, kantoorbenodigdheden, drukwerk en ook weer verpakkingen. In 2021 gaan we ervoor zorgen dat we 90 procent van ons (waardeloos) afval hebben teruggedrongen.

Energie

Met onze hoeveelheid aan gebouwen, vrachtwagen, leaseauto's en reizen gebruiken we veel energie. Hiermee stoten we veel CO2 uit. Elk jaar opnieuw. Daarom moeten we onze uitstoot zoveel mogelijk verminderen.

We doen dit bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen en alert zijn op goede, schone alternatieven voor fossiele brandstoffen. Wij willen zo snel mogelijk onze ingekochte elektriciteit naar 100 procent groen brengen.

Door nieuwe panden te bouwen en oude af te stoten, reduceren we ons energieverbruik én gaan we zelf duurzaam energie opwekken. Daarnaast hebben we inmiddels vier elektrische vrachtwagens rijden én één elektrische bestelbus. Ook dit gaan we opschalen.

Daarnaast zetten we in specifieke projecten ook elektrische bakfietsen en zelfs drones in.

Duurzaam inkopen

Dagelijks maken wij gebruik van ingekochte diensten en producten, zoals catering, schoonmaak, printer en laptops. Door duurzaam in te kopen selecteer je leveranciers die deze producten en/of diensten op een duurzame manier kunnen leveren. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers die hun producten op een duurzame manier produceren of recyclen.

Waardecreatie en Commercie

Oplossingen en dienstverlening

We willen onze klanten stimuleren te kiezen voor duurzame en circulaire producten. Daarvoor werken we aan goede informatievoorziening, goede zichtbaarheid en vindbaarheid en helpen we de klant pro actief de juiste keuze te maken.

Communicatie en informatie

Wij zijn niet alleen een technische groothandel, maar ook steeds meer een kennispartner. Voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten. We helpen klanten met de nodige kennis en vaardigheid met betrekking tot de energietransitie én circulair bouwen en installeren. Zo bieden wij bijvoorbeeld zonnepanelen- en warmtepomp-trainingen.

Inkoop en producten

Een circulaire economie wordt in Nederland door steeds meer bedrijven serieus opgepakt. Het speelt al sterk in de bouwsector. Ook wij spelen daarop in. We ontwikkelen onze kennis én bouwen tegelijkertijd aan een assortiment van circulaire producten.

Van gerecycled en hergebruikt tot modulair slimme producten. Inmiddels hebben wij zo'n 2000 circulaire producten in ons assortiment. Dit breiden wij de komende jaren flink uit.