• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Wij leveren niet alleen duurzame producten, diensten en advies, ook maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt binnen onze organisatie een grote rol. Hieronder vindt u meer informatie over de visie van Technische Unie op MVO, onze MVO certificaten, onze CO2-footprint en wat wij verder ondernemen op het gebied van duurzaamheid.

Technische Unie & MVO

Gezien de grootte van ons bedrijf zijn we ons ervan bewust dat Technische Unie een grote CO2-voetafdruk achterlaat op deze planeet. We vinden het echter van het grootste belang om deze voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zijn we continu op zoek naar het implementeren van besparingsmaatregelen op het vlak van energie, transport en afval. Lees voor meer informatie over ons MVO-beleid ons MVO Visiedocument.

Lean & Green award

Om onze inspanningen objectief meetbaar te maken hebben we de Lean & Green award verkregen. Dit is een onafhankelijk instrument voor het beoordelen van de inspanningen van een bedrijf om tot CO2-reductie te komen en dit te integreren in het management van het bedrijf. Kortom, hiermee kunnen we eenvoudig aan u, onze klant, en overige stakeholders laten zien hoe Technische Unie er daadwerkelijk voor staat.

CO2-footprint

Vanaf 2009 worden de geregistreerde energiegebruik gegevens van Technische Unie omgezet in een CO2-footprint. Op basis van deze gegevens kijken we periodiek waar mogelijkheden zijn om de CO2-uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren. Bekijk het rapport en de verificatie van 2016.

Duurzame initiatieven

• Inspiratiecentrum Duurzaamheid

Het Inspiratiecentrum Duurzaamheid is een kennis- en belevingscentrum en biedt een overzicht van oplossingen op het gebied van het verduurzamen van bestaande bouw en nieuwbouw. Zo geven wij onze partners de mogelijkheid om objectief, onafhankelijk en deskundig advies in te winnen over het stap voor stap verduurzamen van woningen en utiliteit. Hiermee geven wij concreet invulling aan onze ambitie de groenste kennis- en distributiepartner te zijn voor onze klanten en leveranciers.  

• Duurzame logistiek
Door goede ketensamenwerking rijden we slimmere routes, waardoor er minder lege vrachtwagens op de weg rijden. En doordat ons wagenpark voor een deel hybride rijdt, hebben we de CO2-uitstoot verlaagd.

• Veilig en duurzaam op weg
Sinds 2014 worden de leaserijders van Technische Unie ondersteund met het ‘e-Driver’ trainingsprogramma. e-Driver is een bewezen effectief programma om de verkeersveiligheid te verbeteren en het brandstofverbruik en CO2-uitstoot te reduceren. Begin maart 2015 ontving Technische Unie uit handen van oud-verkeersofficier Koos Spee het Keurmerk 'Veilig en Duurzaam op Weg'.

• Luchtzuiverende dakbedekking
Op de daken van onze distributiecentra ligt dakbedekking met een toevoeging die lucht zuivert. Deze toevoeging is Titaniumdioxide (anatase) die als katalysator werkt voor de omzetting van giftige NOx-deeltjes in onschadelijke nitraatdeeltjes. NOx-deeltjes komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie. Inmiddels ligt er ruim 60.000 m2. Elke m2 van deze dakbedekking zuivert de lucht van zo'n 150 auto kilometers. Dus totaal is deze dakbedekking goed voor het zuiveren van ruim 9 miljoen auto kilometers. Dat is 75% van de door het Technische Unie leasewagenpark gereden kilometers.

• Eenvoudig duurzame producten vinden in onze webshop
Door middel van het plaatsen van duurzaamheidskenmerken, zoals waterbesparendheid of energiezuinigheid, bij onze productinformatie op de website, kunt u eenvoudig duurzame producten en alternatieven vinden.

• Wecycle inzamelstraten
Als groothandel leveren wij veel elektrische apparatuur. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om ons ook voor de recycling van afgedankte elektrische apparaten in te zetten. Daarom staan er in al onze 37 verkooppunten Wecycle inzamelstraten. Hier kunt u snel en gemakkelijk uw afgedankte lampen en elektrische apparaten (e-waste) kwijt.

• Composteerbare verpakkingsfolie
Technische Unie gebruikt voor het verzenden van Technoscoop en TU toppers een bio plastic verpakkingsfolie.

• Drukwerk FSC papier
Alle Technische Unie briefpapieren, enveloppen en magazines worden op FSC papier gedrukt. Het kopieer/print-papier in Amstelveen is ook FSC en heeft daarnaast nog meer milieuspecificaties. FSC streeft naar een verantwoord bosbeheer. Ga voor meer informatie naar de website van FSC.

• Digitaal factureren
Steeds meer bedrijven stappen over op digitaal factureren, zo ook Technische Unie. Sinds begin 2016 worden facturen, rekeningoverzichten en voormeldingen niet meer per post verstuurd, maar via e-mail in een pdf-bestand. Hiermee zet Technische Unie een volgende stap in de bijdrage aan een beter milieu. MVO

Certificaten

• Lean & Green award
Lean & Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparing opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Op 19 april 2012 heeft Technische Unie de Lean & Green award ontvangen voor haar inspanningen op het gebied van besparingsmaatregelen.

• FIRA MVO-rapport Brons
Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten. FIRA verifieert en geeft de informatie weer in een overzichtelijke MVO Scorecard. Hiermee maakt zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bespreekbaar. Technische Unie heeft zich in 2015 door FIRA laten verifiëren op het gebied van MVO. Hiermee is ons MVO verhaal onafhankelijk en objectief getoetst en transparant voor onze klanten.

• e-Driver
e-Driver is een uniek mobiliteitsprogramma gericht op reductie van schadelast, brandstofkosten en CO2-uitstoot. Het beïnvloedingsprogramma is er op gericht om (rij)gedragsverandering door bewust autorijden zo structureel mogelijk door te voeren. Dit programma is van toepassing op de lease rijders van zowel personenauto's als vrachtwagens. Met het programma is een brandstofbesparing, en dus CO2 besparing, van 8,5% mogelijk. Tevens is gebleken dat er 15% minder schade en ongevallen zijn. Begin 2015 heeft Technische Unie hiervoor het "Veilig en Duurzaam op weg" certificaat ontvangen.