• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Utiliteit bestaat uit openbare gebouwen en sportcomplexen. In deze gevallen is de beheerder/eigenaar verantwoordelijk voor de waterleiding en de hygiëne van het drinkwater vanaf de hoofdkraan tot de tappunten. Dit betekent dat de beheerder/eigenaar zelf moet voorkomen dat bacteriën zoals legionella zich kunnen gaan vermenigvuldigen in de waterleiding.

Openbare Gebouwen
Bij openbare gebouwen wordt het drinkwater onder andere gebruikt voor:
- Horeca
- Consumptie
- Sanitatie
- Brandslanghaspels
De benoemde tappunten worden bij openbare gebouwen onregelmatiger gebruikt dan bij bijvoorbeeld woonhuizen. Hierdoor ontstaat er stagnatie van water en dat vergroot de kans op vervuiling van het drinkwater en de kans op legionella. Daarbij zijn vooral de bewoners van een zorginstelling of de patiënten binnen een ziekenhuis een vatbare doelgroep voor besmetting.

Sportcomplexen
Drinkwater wordt bij sportcomplexen voor veel doeleinden gebruikt zoals:
- Douches voor sporters
- Buitenkranen en sproeiers
- Horeca voorziening
- Brandslanghaspels
- Sanitatie

Bij sportcomplexen worden de benoemde tappunten ook onregelmatig gebruikt, waardoor er stagnatie van water ontstaat dat de kans op vervuiling van het drinkwater en de kans op legionella vergroot. Daarbij zijn sporters door hun gedane inspanning een vatbare doelgroep vooreen eventuele besmetting.

Prioritaire en niet prioritaire gebouwen
Utiliteit wordt ingedeeld in de categorieën prioritaire gebouwen en niet prioritaire gebouwen. In de risicocategorie prioritair moet er een risicoanalyse uitgevoerd worden en een beheersplan opgesteld worden door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. De resultaten van de beheersmaatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek. Alle niet prioritaire categorieën vallen in een lagere risicoklasse, hiervoor geldt de zorgplicht.

Prioritaire gebouwen
- Ziekenhuisvoorzieningen
- Zorginstellingen
- Gebouwen met logiesfunctie
- Opvangcentra voor asielzoekers
- Gebouwen met celfunctie
- Badinrichting, sauna`s en zwembaden
- Kampeerterreinen
- Jachthavens
- Truckstops, tankstations en wegrestaurants met openbare douchegelegenheid

Niet prioritaire gebouwen
- Kantoren en bedrijven
- Onderwijsinstellingen
- Horeca
- Sportcomplexen
- Zorgwoningen

Sportcomplexen vallen onder zorgplicht
Sportcomplexen vallen onder de niet prioritaire gebouwen. Dit betekent dat een beheerder/eigenaar van een sportcomplex met een collectieve waterleidinginstallatie een zorgplicht heeft (zie Drinkwaterwet art. 26, 30 en 31): het water uit de waterleidinginstallatie moet schoon en betrouwbaar zijn.

Aandachtspunten Openbare gebouwen & Sportcomplexen
Vanwege onregelmatig gebruik van de waterleidingen in openbare gebouwen en sportcomplexen, is het bij installatie en onderhoud belangrijk rekening te houden met een aantal belangrijke aandachtpunten met betrekking tot drinkwaterhygiëne:

• Legionella
Legionella (pneumophila) is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De legionella-bacterie komt voor in de grond en in (leiding)water, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Echter, tussen een temperatuur van 25 en 55 graden Celsius kan zij zich explosief vermenigvuldigen. Vooral als het water ook nog eens stilstaat.

De legionella uitbraak in 1999 in Bovenkarspel heeft er toe geleid dat de regelgeving met betrekking tot leidingwaterinstallatie gewijzigd is. Sinds juli 2011 zijn de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit van kracht.

Veel toegepaste beheersmaatregelen om de risico’s van legionella-groei en besmetting tegen te gaan zijn:
- Controle van warmwater- , koudwater- en ruimte-temperaturen
- Periodiek spoelen (verversen) van uittapleidingen en tappunten
- Periodiek preventief thermisch desinfecteren van leidingen en tappunten

Daarnaast wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) de voorkeur uitgesproken voor het thermische beheersconcept. In grote lijnen wordt hiermee bedoeld:
- Houd koud water koud ( 25°C )
- Houd warm water warm ( 60°C )
- Zorg voor frequent gebruik

• Beveiliging leidingwaterinstallatie
Naast de ontwerpeisen van de drinkwaterleiding zijn er ook eisen gesteld aan beheer en onderhoud. Zo zijn er verschillende apparaten die op de installatie zijn aangesloten en die moeten voorzien zijn van een terugstroombeveiliging. Een terugstroombeveiliging zorgt er voor dat er geen vloeistof of vuil water terugstroomt in het drinkwaterleidingsysteem.

Er zijn verschillende terugstroombeveiligingen zoals keerkleppen (wel en niet controleerbaar), beluchters en terugstroombeveiligingen met verschildrukzones. Er blijkt in veel gevallen dat er niet een juiste terugstroombeveiliging geplaatst is of zelfs helemaal ontbreekt en voor de eigenaren geen overzicht aanwezig is van aangesloten toestellen. EA terugstoombeveiliging is geschikt voor toepassing in alle water en warmtapwaterinstallaties. Meer informatie over terugstroombeveiligingen vindt u in het NEN 1006 waterwerkblad 3.8.

• Hotspots
Plaatsen waar ongewenste opwarming van leidingwater tot boven 25 graden Celsius optreedt, noemt men“hotspots”. Het kan daarbij voorkomen dat waterleidingen ongewenst opwarmen door:
- een te hoge omgevingstemperatuur;
- zoninstraling;
- seizoensafhankelijke invloeden;
- warmtebronnen
- te dicht in de buurt liggende warme leidingen, zoals leidingen tbv vloerverwarming, radiatorverwarming en circulatieleidingen voor warm tapwater

Opwarming van het water betekent een mogelijke groei van de biofilm en een nestelmogelijkheid voor bacteriën. Door leidingen goed te scheiden en/of isoleren kan dit voorkomen worden.

• Hygiënisch werken
Een leidinginstallatie transporteert drinkwater en moet voldoen aan strenge eisen. Om er voor te zorgen dat het schoon en betrouwbaar is moet er hygiënisch gewerkt worden. Tips hiervoor vindt u op onze overzichtspagina ‘Aandachtsgebieden & Oplossingen.

Bekijk hier alle aandachtsgebieden, oplossingen & tips

Oplossingen in producten
Technische Unie biedt een breed scala aan producten die de drinkwaterhygiëne ondersteunen, zoals filters, kranen, terugstroombeveiligingen, isolatie voor leidingen en nog veel meer.

Bekijk hier een volledig overzicht van het assortiment

Lees meer over: