• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Hieronder vindt u een aantal handige links en documentatie op het gebied van Drinkwaterhygiëne.

• Wet- en regelgeving

- Drinkwaterwetgeving van juli 2011
- Drinkwaterbesluit
- Drinkwaterwet art. 26, 30 en 31
- Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
- Legionellapreventie in waterinstallaties – regels en toezicht (stroomschema)

• NEN 1006:2015

NEN 1006 geeft de eisen met bijbehorende bepalingsmethoden en voorwaarden voor het ontwerp, de aanleg en het beheer waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:
— aanpassing aan de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Ministeriële regelingen op het gebied van terminologie, gebruik van materialen en bacteriologische aspecten zoals legionellapreventie;
— aanpassing aan het Bouwbesluit 2012;
— opname van relevante eisen uit de Europese norm EN 806 deel 1 tot en met 5

Lees meer over de nieuwe NEN 1006:2015.

• Waterwerkbladen

Alle W-installateurs krijgen te maken met drinkwaterhygiëne. Bij de aanleg van drinkwaterinstallaties bieden de waterwerkbladen de nodige houvast. De waterwerkbladen zijn gratis te downloaden op de website van InfoWDI (Informatie over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties). In 2015 worden alle waterwerkbladen herzien en verschijnt er een nieuw waterwerkblad over hygiënisch werken.

- Website van InfoWDI
- Prioritaire en niet prioritaire gebouwen
- Terugstroombeveiliging NEN 1006 waterwerkblad 3.8

• ISSO kenniskaarten

- ISSO kenniskaarten
- ISSO kenniskaart Terugstroombeveiliging onderhoud en controle

• Beheer en onderhoud van collectieve leidingwaterinstallaties
Om de kwaliteit van collectieve leidingwaterinstallaties in stand te houden is beheer en onderhoud noodzakelijk. De eigenaar van de installatie is hiervoor verantwoordelijk. Er zijn publicaties gericht op het beheersen van Legionella. Het beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties omvat echter meer; dit blijkt uit ISSO-publicatie 55.5 Er moet sprake zijn van een continue, comfortabele en veilige werking van de installatie gedurende de levensduur van de installatie bij acceptabele en voorspelbare kosten en minimale milieubelasting.

• Legionella en veteranenziekte

- Rijksoverheid over Legionella
- Zorgplicht Legionellapreventie
- Legionella vraagbaak
- Stichting veteranen ziekte

• Technoscoop

- Bekijk hier onze Technoscoop van februari 2014 online met speciale aandacht voor drinkwaterhygiëne.
- Bekijk hier onze Comfort & Zorg Special 2014 online met speciale aandacht voor drinkwaterhygiëne.

• Overig

- Website van Kiwa

Lees meer over: