• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Elk gebouw heeft andere aandachtsgebieden en daarmee andere oplossingen. Om die reden verdelen wij het thema drinkwaterhygiëne in twee groepen: woongebouwen en utiliteit. Woongebouwen bestaat uit woonhuizen en appartementen. Utiliteit bestaat uit openbare gebouwen en sportcomplexen.

Overkoepelende aandachtsgebieden & oplossingen

• Hotspots
Plaatsen waar ongewenste opwarming van leidingwater tot boven 25 graden Celsius optreedt, noemt men“hotspots”. Waterleidingen kunnen ongewenst opwarmen door bijvoorbeeld:
- een te hoge omgevingstemperatuur;
- zoninstraling;
- seizoensafhankelijke invloeden;
- warmtebronnen;
- dicht in de buurt liggende warme leidingen, zoals leidingen t.b.v. vloerverwarming, radiatorverwarming en circulatieleidingen voor warm tapwater.
Opwarming van het water betekent een mogelijke groei van de biofilm en daarmee nestelmogelijkheid voor bacteriën. Door leidingen goed te scheiden en/of isoleren kan dit voorkomen worden.

• Dode leidingen
Tijdens het verbouwen van een woning of openbaar gebouw kunnen er dode leidingdelen ontstaan. Dit zijn aftakkingen waar weinig of geen doorstroming plaatsvindt. Doordat dit water stil staat, is het de ideale voedingsbodem voor bacteriën. Het is daarom belangrijk de dode leiding te verwijderen tot en met de aftakking.

• Weinig gebruikte tappunten
Als er tappunten zijn die weinig worden gebruikt, kan er een kwaliteitsvermindering van het drinkwater in de installatie ontstaan. Daarom is het nodig deze tappunten minimaal een keer per week enkele minuten te spoelen. Ook kan worden overwogen de betreffende tappunten te verwijderen, inclusief de leiding daar naartoe en het T-stuk.

Een voorbeeld van weinig gebruikte tappunten zijn brandslanghaspels, gevelkranen en cv vulkranen. Al deze tappunten worden met een passende keerklep beveiligd, zodat het warme, stilstaande of verontreinigde water niet terug het leidingwerk in kan. Bij een cv vulkraan dient u een CA keerklep te plaatsen, bij een buitenkraan en brandslanghaspel dient dit een EA keerklep te zijn.

• Hygiënisch werken en keuze materiaal
Een leidinginstallatie transporteert drinkwater en moet voldoen aan strenge eisen. Om er voor te zorgen dat het drinkwater schoon en betrouwbaar is, moet er hygiënisch gewerkt worden. Tips voor hygiënisch werken zijn:
- Gebruik materialen die geschikt zijn voor drinkwater, bij voorkeur KIWA gecertificeerd
- Zorg voor schoon gereedschap
- Maak gebruik van afgedopte buizen en gesealde producten
- Houdt de producten zo lang mogelijk in de verpakking - Werk niet tegelijk aan de drinkwaterinstallatie en riolering

Aandachtsgebieden & Oplossingen Woongebouwen

• Ontwerp waterleiding
Het komt de drinkwaterhygiëne ten goede om bij het ontwerpen van de waterleiding rekening te houden met doorstromend aansluiten en om te eindigen bij een veel gebruikt tappunt zoals een vaatwasser of toilet.

• Kalkvorming in waterleiding, keukenapparatuur en sanitaire kranen
Ons drinkwater wordt uit verschillende bronnen gewonnen. In deze bronnen komen van nature verschillende waardes van calcium en magnesium voor, ook wel hardheid genoemd. Het stromen door verschillende leidingen draagt daaraan bij. Kalkvorming kan tegengegaan worden door het toepassen van waterontharders en filters die zorgen voor gefilterd drinkwater.

De hardheid van water wordt uitgedrukt in zogeheten Duitse graden (°DH).
0 tot 4 °DH: zeer zacht water
4 tot 8 °DH: zacht water
8 tot 12 °DH: gemiddeld
12 tot 18 °DH: vrij hard water
18 tot 30 °DH: hard water

Hard water wordt niet als schadelijk gezien voor de gezondheid, maar het heeft wel een aantal nadelen. Zo ontstaat er kalkaanslag in warmwatertoestellen, wasmachines, koffiezetapparaten en sanitair. Kalkvorming kan tegengegaan worden door het toepassen van waterontharders en filters die zorgen voor gefilterd drinkwater.

Bijkomende voordelen van een waterontharder zijn:
- Minder kosten aan schoonmaakmiddelen
- Apparatuur gaat langer mee ( zoals douchescherm, sanitaire kranen, CV Ketel, wasmachine, vaatwasmachine en koffiezetapparaat
- Energiebesparing
- Kleding, handdoeken en textiel gaan langer mee

• Drukschommelingen
Collectieve leidingwaterinstallaties zijn als gevolg van de toenemende randvoorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen alsmaar complexer geworden. Wanneer er dan klachten komen over bijvoorbeeld het douchecomfort begint een ware zoektocht naar de mogelijke oorzaak. Klachten over drukwisselingen en temperatuurschommelingen in collectieve leidingwaterinstallaties kosten menig sanitair installatietechnicus hoofdbrekens. Met de TVVL voorstudie ST-35 probeert de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken een beeld te krijgen van de mogelijke oorzaken. En dat is nog niet zo eenvoudig.

• Diameter leidingwerk
Voor de watertoevoer kunnen er verschillende soorten buizen gebruikt worden zoals koper, roestvast staal en kunststof en zijn verkrijgbaar in verschillende diameters.

• Elektronische tappunten met cyclusspoeling
Een alternatief voor handbediende sanitaire tappunten, zijn elektronische kranen met cyclusspoeling. Deze tappunten werken door middel van infrarood of bewegingsensor en hebben de volgende voordelen:
- waterbesparend, tappunt kan ingesteld worden op bijvoorbeeld 30 seconden looptijd
- hygiënisch, tappunt wordt niet aangeraakt
- cyclusspoeling, hierdoor vindt er een automatische spoeling plaats op een vooraf ingestelde tijd wat stagnatie voorkomt


Openbare gebouwen & Sportcomplexen

• Legionella
Legionella (pneumophila) is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De legionella-bacterie komt voor in de grond en in (leiding)water, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Echter, tussen een temperatuur van 25 en 55 graden Celsius kan zij zich explosief vermenigvuldigen. Vooral als het water ook nog eens stilstaat.

De legionella uitbraak in 1999 in Bovenkarspel heeft er toe geleid dat de regelgeving met betrekking tot leidingwaterinstallatie gewijzigd is. Sinds juli 2011 zijn de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit van kracht.

Veel toegepaste beheersmaatregelen om de risico’s van legionella-groei en besmetting tegen te gaan zijn:
- Controle van warmwater- , koudwater- en ruimte-temperaturen
- Periodiek spoelen (verversen) van uittapleidingen en tappunten
- Periodiek preventief thermisch desinfecteren van leidingen en tappunten

Daarnaast wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) de voorkeur uitgesproken voor het thermische beheersconcept. In grote lijnen wordt hiermee bedoeld:
- Houd koud water koud (< 25°C )
- Houd warm water warm (> 60°C; max. 70°C)
- Zorg voor frequent gebruik

• Warmwatercirculatieleiding te dicht op centraal thermostaat
Zorg voor een warmwater uittapleiding van minimaal 1 meter lengte naar de mengkraan in verband met het risico van opwarming bij de inlaat van de mengkraan.

• Verbrandingsgevaar
In het kader van legionellapreventie dienen bij thermisch beheer, de warm en koud water temperaturen beheerd te worden. Hierbij moet de warm water temperatuur minimaal 60 graden zijn. Bij temperaturen van 60 graden en hoger worden de bacteriën snel gedood maar neemt het risico van verbranding ernstig toe. Aanraking met water van 60 graden kan binnen 5 seconden tweedegraads verbrandingswonden opleveren en bij 70 graden al na 1 seconde.

Er zijn betrouwbare oplossingen nodig om de gezondheid van de mensen te beschermen wanneer ze kranen gebruiken. Onveilig omgaan met warm water of per ongeluk in contact komen met een hete kraanbehuizing kan ernstige verwondingen veroorzaken. In ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen moeten douchesystemen en -baden uitgerust worden met thermostaten die beschermen tegen verbranding.

• Brandslanghaspel
De brandslanghaspel niet op 1 leiding maar onderdeel van de gehele installatie (doorstromend aansluiten)

• Beveiliging leidingwaterinstallatie
Naast de ontwerpeisen van het drinkwaterleiding zijn er ook eisen gesteld aan beheer en onderhoud. Zo zijn er verschillende apparaten die op de installatie zijn aangesloten en die moeten voorzien zijn van een terugstroombeveiliging. Een terugstroombeveiliging zorgt er voor dat er geen vloeistof of vuil water terugstroomt in het drinkwaterleidingsysteem.

Er zijn verschillende terugstroombeveiligingen zoals keerkleppen (wel en niet controleerbaar), beluchters en terugstroombeveiligingen met verschildrukzones. Er blijkt in veel gevallen dat er niet een juiste terugstroombeveiliging geplaatst is of zelfs helemaal ontbreekt en voor de eigenaren geen overzicht aanwezig is van aangesloten toestellen. EA terugstoombeveiliging is geschikt voor toepassing in alle water en warmtapwaterinstallaties. Meer informatie hierover vindt u in het NEN 1006 waterwerkblad 3.8.

• Onderhoud, controleren en vervangen van keerkleppen
Voer onderhoud aangaande keerkleppen uit volgens de instructie van de fabrikant. De (geïntegreerde) zeef aan de inlaatzijde van de beveiliging zorgt ervoor dat de keerkleppen en ontlastklep beschermd zijn tegen vervuiling. De zeef moet regelmatig worden gereinigd. Daarnaast moet de goede werking van beveiligingstoestellen CA jaarlijks worden getoetst volgens de instructies van de fabrikant. Meer informatie over onderhoud en controle van keerkleppen vindt u op ISSO.nl.

Lees meer over: