• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Vlamboogbeveiliging Siemens voor dorpskerk Pijnacker

Beknelde of beschadigde kabels en losse contacten verhogen het risico op vlamboogvorming. In historische gebouwen, waar soms veel brandbaar materiaal aanwezig is, kan dit fatale gevolgen hebben.

Bekijk de complete artikellijst van dit project.

Rijksmonument

De Dorpskerk van Pijnacker, een Protestantse Kerk, vormt het oudste deel van het dorp. Ze is een rijksmonument vanwege de bewaard gebleven funderingen van een eerdere kerk op deze locatie, de zuilen met kapitelen en de scheibogen van het schip. Het indrukwekkende kerkorgel uit 1830 onderging in 2018 een grootscheepse restauratie.

Onvoldoende brandveilig

Tijdens een brandweerinspectie bleek dat de brandveiligheid onvoldoende geborgd was: in de kerk waren geen brandmeldinstallatie en ontruimingsplan aanwezig. Siemens voerde een brandveiligheidstoetsing uit op basis van de gebruiksfuncties. In de kerk vinden naast diensten ook vergaderingen en andere activiteiten plaats. Volgens Rik Schutte, Promotor Fire Safety bij Siemens komt het vaker voor dat oude kerkgebouwen onvoldoende brandveilig zijn: “Tegenwoordig zit de brandweer daar bovenop. De verantwoordelijkheid voor brandveiligheid komt steeds meer bij de eindgebruiker te liggen. Het Bouwbesluit voorziet alleen in een minimale brandbeveiliging. Gebouweigenaren moeten zelf afwegen of dit in hun pand volstaat.”

Van vonk naar vlam

Siemens maakte voor de Dorpskerk een plan om aan de regelgeving te voldoen door het installeren van een brandmeld- en historisch pandontruimingsinstallatie. Met als bijkomend advies om ook vlamboogbeveiliging te installeren.
Hans van Spronsen, hoofd Electrical Products bij Siemens: “De elektrische bekabeling in de kerk is deels 50 jaar oud en het orgel trekt veel vermogen weg. Oude kabels kunnen verweerd zijn, slecht aangesloten of beschadigd door knaagdieren. Dit verhoogt het gevaar op vlambogen, kleine vonken die vlam kunnen vatten. Vooral in historische gebouwen, waar veel hout in zit, is het brandgevaar groot. Zo’n 35% van alle branden heeft te maken met een fout in de elektrische installatie. Een aanzienlijk deel hiervan wordt veroorzaakt door vlambogen. In tegenstelling tot kortsluitbeveiliging is vlamboogbeveiliging bij een breed publiek niet erg bekend. In Duitsland en de Verenigde Staten is het verplicht, maar in Nederland staat het slechts als aanbeveling in de laatste versie van de NEN 1010 uit 2015.”

Minder risico

Kerkrentmeester Kees Weerheim overtuigde de kerkenraad in vlamboogbeveiliging te investeren. “We hebben een prachtig orgel en monumentale pilaren. Je bent heel wat kwijt als in deze kerk brand uitbreekt. Helemaal voorkomen kun je het niet, maar met vlamboogbeveiliging verlaag je het risico. Als we dan toch in een brandmeldinstallatie investeren, wilden we dit meteen integreren. Alles is in een mooie stalen kast geplaatst. Het ziet er overzichtelijk uit.”

Intelligente technologie

De voormalige groepenkast met smeltveiligheden en aparte aardlekschakelaars is vervangen door spanningsonafhankelijke aardlekautomaten die zowel kortsluit- en overstromen als ook aardfouten beveiligen. Ze zijn slechts 18 mm breed, wat uniek is in de markt. Aan elke aardlekautomaat is een 18 mm brede vlamboogbeveiliging gemonteerd. AP Nederland B.V. (AP), paneelbouwpartner van Siemens, ontwierp de nieuwe verdeelkast en kocht de componenten via de Technische Unie in. De SENTRON-vlamboogbeveiligingen meten continu de intensiteit, duur en tussenpozen van de ruis die wordt veroorzaakt door de vlamboogspanning en -stroom. Bij acuut gevaar schakelen ze de stroomkring af. “Deze intelligente technologie was voor onze monteurs een mooie uitdaging”, zegt Karst de Haas van AP. “We hebben de verdeelkast voor de uitlevering in-house getest. Alles voldoet aan de NEN1010 en NEN61439.”

Compacte uitvoering

Johan Post, elektrotechnisch installateur uit Delft, maakte twee jaar geleden de besturingskast voor het gerestaureerde orgel en paste onlangs in een historische molen vlamboogbeveiliging toe. “Een pluspunt van de Siemens-vlamboogbeveiligingen is de compacte uitvoering. In oude gebouwen is vaak te weinig ruimte om grote kasten te plaatsen. Vlamboogbeveiligingen van Siemens zijn ook in bestaande besturingskasten goed inzetbaar. Ik heb de installatie in de Dorpskerk begin februari uitgevoerd. Ik had het geluk in een nieuwe kast te kunnen werken, maar moest rekening houden met eventuele uitbreidingen in de toekomst zoals laadpalen voor elektrische auto’s. De grootste uitdaging? Tijd! Deze kerk is normaal gesproken druk bezet. Ik had één dag voor de installatie. ’s Avonds om acht uur zou het kerkkoor optreden en moest alles klaar zijn. Ik heb eerst de bestaande situatie gedemonteerd. Het was knap lastig om de bestaande voedingsleidingen weer aangesloten te krijgen, want de draden van de voedingsleidingen waren vaak te kort. Gelukkig was hier op voorhand rekening mee gehouden.”

Vlamboogbeveiliging Siemens

Beperkte en verstandige investering

“Een slimme oplossing”, zegt Dick Collignon, taxateur-NIVRE Register Risicodeskundige bij Donatus, de onderlinge verzekeraar voor kerken en monumenten. “Fouten in de elektrische installatie vormen de belangrijkste technische oorzaak van brand. Aangezien wij veel oude gebouwen verzekeren, komen we regelmatig technische installaties tegen die dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Bij brand kan het goed misgaan in dergelijke panden. Een goede brandbeveiliging is ontzettend belangrijk voor de mensen in het gebouw en de verzekeringspolis. Met vlamboogbeveiliging kun je tegen beperkte kosten de brandveiligheid verhogen. Je hoeft dan niet het hele gebouw na te lopen en alles te vervangen. Net als vlamboogbeveiliging brengen we ook overspanningsbeveiliging onder de aandacht bij onze leden, aangezien ook in kerken steeds meer dure apparatuur met elektronica aanwezig is, die gevoelig is voor een overspanning.”

Veilig gevoel

De betrokken partijen kijken tevreden terug op het project. Post: “Een mooie klus in een prachtig gebouw, waar ik graag aan meegewerkt heb. Je kunt een historisch pand na een brand niet terughalen. Daarom moet je alles doen om brand te voorkomen. Vlamboogbeveiliging hoort hier zeker bij.” De Haas: “Historische panden liggen meer onder de loep, maar vaak ontbreken de middelen om alles te vervangen. Vlamboogbeveiliging neemt al veel risico weg. Wij nemen dit als paneelbouwer graag mee in ons advies aan klanten.” Van Spronsen: “Door de energietransitie neemt het elektriciteitsgebruik toe, en daarmee ook het risico op brand in brandgevoelige omgevingen. Naast historische panden zitten ook veel stallen vol brandbare materialen en oude bekabeling.” Weerheim: “We zijn erg blij met deze technologie en adviseren andere kerkbesturen om ook over vlamboogbeveiliging na te denken. Want we willen toch allemaal ons prachtig erfgoed nalaten aan toekomstige generaties?”

Bekijk de complete artikellijst van dit project.

Lees meer over:

Gerelateerd

Generieke Poortinstructie aangepast

Op 1 januari 2018 is de Generieke Poortinstructie GPI online gegaan. De nieuwste versie geldt vanaf 22 september 2020.

Stevige driehoek PIA Automation, Siemens en Technische Unie

PIA Automation, Siemens Nederland en Technische Unie vormen door hun intensieve samenwerking een stevige driehoek. Hoe deze exclusieve samenwerking tot stand is gekomen? Dat leest u hier.

Industrie Event 2018 presenteert: Siemens

Vanaf 24 september vindt het Industrie Event 2018 plaats. Onze strategische leverancier Siemens presenteert tijdens het event zes innovatieve producten en concepten. Lees verder en ontdek wat Siemens voor uw bedrijf kan betekenen.

Overheid trekt aan de bel over privacy videodeurbellen

Overheid trekt aan de bel over privacy videodeurbellen

Eigenaren van een videodeurbelsysteem moeten melding maken van het feit dat zij bezoekers filmen. Dit schrijft NRC op basis van vragen die de krant stelde aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Comelit Visto: exclusief voor Thuiscomfort-partners!

Comelit Visto slimme video-deurbel

De slimme video-deurbel Visto van Comelit is nu tijdelijk exclusief verkrijgbaar voor u als geregistreerd partner van Thuiscomfort. U krijgt een gratis Visto training van Comelit en 15 procent korting op uw eerste bestelling van één of meerdere Visto's via Technische Unie.

Bouw doet niets met adviezen Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bouw doet niets met adviezen Onderzoeksraad voor Veiligheid

De bouw trekt zich weinig aan van adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, blijkt uit onderzoek van Cobouw.

Veiligheidsinformatiebladen uitgelegd: Opslag en transport

veiligheidsinformatiebladen

In een Vib staan alle gevaarlijke eigenschappen van een product, zoals brandbaarheid, reactiviteit en gevaren voor de gezondheid. Eerder gingen we in op maatregelen bij ongevallen, informatie over gevaren, product- en gebruiksinformatie en blootstellings- en beheersmaatregelen. In dit artikel lichten we de opslag- en transportvoorwaarden in rubriek 7 en 14 toe.

Veiligheidsinformatiebladen uitgelegd: Blootstellings- en beheersmaatregelen

veiligheidsinformatiebladen

In een Vib staan alle gevaarlijke eigenschappen van een product, zoals brandbaarheid, reactiviteit en gevaren voor de gezondheid. Eerder gingen we in op maatregelen bij ongevallen, informatie over gevaren en product- en gebruiksinformatie. In dit artikel lichten we de blootstellings- en beheersmaatregelen in rubriek 7, 8 en 13 toe.

Veiligheidsinformatiebladen uitgelegd: Gevaarinformatie

veiligheidsinformatiebladen

In een Vib staan alle gevaarlijke eigenschappen van een product, zoals brandbaarheid, reactiviteit en gevaren voor de gezondheid. Eerder gingen we in op maatregelen bij ongevallen en product- en gebruiksinformatie. In dit artikel lichten we de gevaarinformatie in de rubrieken 2, 9, 10, 11 en 12 toe.

Veiligheidsinformatiebladen uitgelegd: Product- en gebruiksinformatie

veiligheidsinformatiebladen

In een Vib staan alle gevaarlijke eigenschappen van een product, zoals brandbaarheid, reactiviteit en gevaren voor de gezondheid. Eerder gingen we in op maatregelen bij ongevallen. Nu lichten we de product- en gebruiksinformatie in de rubrieken 1, 3, 15 en 16 toe.

Het belang van Veiligheidsinformatiebladen

veiligheidsinformatiebladen

Alle fabrikanten en leveranciers van producten die gevaarlijke stoffen bevatten zijn verplicht een Veiligheidsinformatieblad (Vib) te leveren aan hun klanten. Technische Unie heeft deze verplichting ook. Bestelt u bij ons een product dat gevaarlijke stoffen bevat, dan kunt u in de webshop onder Documentatie en Catalogi het bijbehorende Vib vinden.

Veilig werken is een kunst

veilig werken is een kunst

Rond 1900 waren er maar weinig werkgevers die het belang van veilig werken inzagen. In de fabrieken werd dankzij de uitvinding van elektrisch licht ook ’s avonds en ’s nachts gewerkt. Sommige arbeiders draaiden zelfs diensten van 24 uur. Tijd voor wat bewustwording!

NTA 8220 nieuwe norm inspecties brandveiligheid elektra-installatie

NTA8220

Later dit jaar gaat de inspectienorm NTA 8220 van start. De nieuwe norm legt de focus op brandveiligheid van elektrotechnische installaties. Het is dus geen vervanger van de inspectienorm NEN3140, die zich voornamelijk richt op persoonsbeveiliging.

Klantverhaal: Van den Berg Klimaattechniek ontwikkelt testkast voor batterijen

Klimaatkast

Heeft u een elektrische fiets? De accu van uw fiets kan zomaar zijn getest in een door Van den Berg Klimaattechniek gebouwde klimaatkast. Stephen Geenen: “Technische Unie heeft altijd alles in huis. Dat is een belangrijke reden om klant te zijn.”

Samen maken we Nederland nog veiliger!

Nederland wordt steeds veiliger

De criminaliteit in Nederland neemt af, het aantal branden daalt en het gevoel van veiligheid stijgt. Volgens het CBS is dat gedeeltelijk te danken aan de toegenomen aandacht die burgers en bedrijven schenken aan het voorkomen van inbraak en brand. Ook bij Technische Unie merken we de toegenomen interesse in beveiligingsartikelen. 

Seminar veilig drinkwater: ‘Ben ik de goedkoopste of de beste in mijn branche?’

Seminar Veilig drinkwater

Het Geberit kenniscentrum in Nieuwegein staat 22 maart in het teken van schoon drinkwater en de verantwoordelijkheid van de installateur hierin. Geberit, Kemper en Technische Unie Nieuwegein, Gouda en Utrecht organiseren het seminar ‘Veilig drinkwater en uw wettelijke aansprakelijkheid’.

Bent u vandaag ook Bewust Veilig?

Bewust Veilig

Op veel projecten, bouwplaatsen en bedrijven verspreid over heel het land wordt vandaag stilgestaan bij veilig werken. Bewust Veilig is de naam van deze campagne, die bouwers en installateurs oproept tot deelname.

Veel verzuim door ongevallen in de bouw

Veiligheid bouwplaats

In de bouwnijverheid is gemiddeld twee keer zoveel verzuim na een ongeval dan in andere sectoren. In de bouw gaat het om 2,8 procent van de werknemers die na een ongeval langer dan een dag weg blijven van het werk. In andere sectoren ligt dat gemiddelde op 1,4 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van CBS.

Inspectie SZW: ‘Ook in 2017 veel aandacht voor veiligheid in de bouw’

Inspectie SZW: ‘Ook in 2017 veel aandacht voor veiligheid in de bouw’

Ook volgend jaar zal de Inspectie SZW veel aandacht geven aan veiligheid in de bouw, meldt Bouwend Nederland. Dit blijkt uit het Jaarplan 2017 van de inspectiedienst, waarin meer dan 7 procent van de capaciteit van de Inspectie is toebedeeld aan toezicht op de bouwsector.

Doorvoeringen; een bedreiging voor de brandwerendheid?

Doorvoeringen; een bedreiging voor de brandwerendheid?

SNIP Elektrotechniek is al vele jaren klant bij Technische Unie. Met de ruim 25 medewerkers voert het bedrijf al meer dan 25 jaar elektrotechnische projecten uit in de utiliteitsbouw en in de woningbouw.

Veiligheid in goede handen

Veiligheid in goede handen: inbraakpreventie, brandpreventie en veilig werken

In de maand november besteden wij extra aandacht aan veiligheid. Veiligheid thuis, op kantoor en op de werkvloer. We gaan deze maand onder andere in op inbraakpreventie, brandpreventie en veilig werken.

Helft ongevallen koolmonoxide bij moderne cv-installaties

Helft ongevallen koolmonoxide bij moderne cv-installaties

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46 procent van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het algemene beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren.

Totale transparantie en beveiliging van aandrijvingen met SIMOCODE Pro

U wilt inzicht in de status en prestaties van al uw aandrijvingen, centraal en lokaal beschikbaar of zelfs vanuit de cloud? U wilt de beschikbaarheid van uw fabriek of installatie verhogen door het analyseren van de data en parameters uit uw proces?

Veilige en efficiënte start/stop van motoren

De 3RW55 Failsafe softstarter van Siemens is de eerste softstarter met geïntegreerde Safe Torque Off-functie (STO).

Siemens softstarters – krachtig & veelzijdig

Elektromotoren zijn cruciaal in de meeste industrieën. Motoren pompen vloeistoffen, vervoeren zware materialen, verplaatsen luchtmassa’s en ondersteunen de verwerking van grondstoffen. Om installaties betrouwbaar en duurzaam te laten functioneren is goede bescherming van cruciaal belang. Daarnaast vergen applicaties vaak een gecontroleerde mechanische en elektrische belasting om storingen en slijtage te voorkomen.

Sinamics V20: de drive voor pompen, ventilatoren, compressoren & transportbanden

Met een breedte van slechts 68 mm vormt de nieuwe V20 in de bouwgrootte FS AA en FS AB de kleinste Sinamics frequentieregelaar in de vermogensrange van 0,12 tot 0,75 kW. Hiermee is de regelaar zeer geschikt voor toepassingen waar slechts weinig ruimte beschikbaar is. Toch beschikt de regelaar over enkele unieke eigenschappen waarmee ook de continuïteit in zwaar industriële omgevingen gewaarborgd wordt.

Uiterst precieze metingen in de ruimte van lucht en CO2

De Siemens luchtkwaliteitopnemers voldoen aan alle vereisten en zijn toepasbaar voor ieder type gebouw. Deze hoogwaardige opnemers zijn geschikt voor zowel ruimte als kanaal toepassingen.

Snel zicht op fijnstofconcentratie in ruimtes [Siemens]

Siemens heeft een sensor ontwikkeld om de fijnstofconcentraties in gebouwen exact te meten en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Panduit VeriSafe: veilig controleren op spanningsvrijheid

Bij het onderhouden van elektrische apparatuur moeten technici voldoen aan veiligheidsvoorschriften, waarbij een spanningsmeting vereist is ter bevestiging van de spanningsvrijheid.

Siemens SENTRON PAC-serie maakt energiebesparingen inzichtelijk

Siemens heeft de SENTRON PAC-serie voor powermanagement uitgebreid met vier nieuwe energiemeters. De PAC2200 en PAC3200T zijn ontworpen om het energieverbruik en het besparingspotentieel in industriële processen zo inzichtelijk mogelijk te maken. De PAC1600 zorgt voor een duidelijk beeld van de energiedistributie in gebouwen en utiliteiten. De nieuwe net-analyzer PAC5200 meet, analyseert en rapporteert de energiekwaliteit.

SIMATIC HMI PRO van Siemens biedt Food & Beverage 100% bescherming

Met de PRO-serie heeft Siemens haar systeemaanbod van volledig IP65-beschermde HMI-apparatuur voor gebruik buiten de schakelkast uitgebreid. Comfort Panel PRO, Industrial Flat Panel (IFP) PRO en Panel PC 477E PRO zijn nieuw in deze serie. Deze zijn met name geschikt voor high-end toepassingen en complexe visualiseringstaken. De flexibele montagetechnieken zorgen voor een eenvoudige bediening en optimaal zicht op visualisering en proces.

Nieuwe Smart thermostaat van Siemens: maximaal comfort en energiebesparing

Nieuwe Smart thermostaat van Siemens

Siemens introduceert een nieuwe Smart thermostaat. Deze slimme en zuinige thermostaat kan via het touchscreen of de app worden bediend. De thermostaat is eu.bac Klasse AA-gecertificeerd en voldoet aan Eco design Klasse IV voor optimale energiezuinigheid.

Rook-, hitte- en CO-melders - Innovaties van Ei Electronics

Ei Electronics melders

Ei Electronics, fabrikant van rook-, hitte- en koolmonoxidemelders, blijft innoveren en heeft onlangs 2 nieuwe features voor haar melders ontwikkeld: AudioLINK en RadioLINK+. Ook introduceert Ei de Ei 2110 Evolution melder. Allemaal nieuwe ontwikkelingen waarmee Ei zijn innovatiekracht toont.