• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Verduurzaming woningcorporaties blijft achter op energieakkoord

Verduurzaming woningcorporaties blijft achter op energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat woningcorporaties dienen te streven naar een huurwoningvoorraad met gemiddeld energielabel B in 2020. Met nog vier jaar te gaan, heeft nog geen kwart van de huurwoningen dat. In opdracht van Bouwend Nederland en UNETO-VNI zocht Onderzoeksbureau Team Vier uit hoe dat komt.

Ruim 43 procent heeft label C of lager

De woningcorporaties bezitten ruim 31 procent van de hele huizenvoorraad: zo’n 2,4 miljoen woningen. Ruim 43 procent van deze woningen heeft energielabel C of lager. In het huidige tempo wordt de in het Energieakkoord vastgelegde ambitie van een gemiddeld energielabel B eind 2020 niet gehaald. Maar wat zijn de oorzaken van de uitblijvende verduurzaming?

Ontbreken financiële middelen belangrijke reden

Uit het onderzoek van Team Vier blijkt dat het ontbreken van financiële middelen een belangrijke reden is voor het uitblijven van verduurzaming. Drie op de vijf corporaties geven daarentegen wel aan binnen een jaar in te gaan zetten op duurzaamheidsmaatregelen die iedere woning voorzien van minimaal energielabel B. Maar beheersing van woonkosten bepaalt veel sterker de besluitvorming dan verduurzaming.

Hogere huurlasten als oplossing

Drie op de vijf corporaties vinden dat huurders moeten meebetalen aan verduurzaming, vaak in de vorm van hogere huurlasten. Huurders vinden duurzaamheid wel degelijk belangrijk, maar zij investeren per definitie bijna nooit, zegt Team Vier. Dit omdat men bij het verlaten van een huurwoning de investering verliest. De onderzoekers suggereren dat die bereidheid zou kunnen toenemen wanneer er in overleg tussen woningcorporatie en huurder meer duidelijkheid komt over verbetering van wooncomfort, mogelijkheden, kosten en financiële compensatie bij het verlaten van de woning.

Budget voor verduurzamen te beperkt

De ambitie van gemiddeld energielabel B eind 2020 voor alle corporaties lijkt (vooralsnog) niet realistisch. Het gemiddelde jaarlijkse budget voor verduurzamen is te beperkt om grote stappen te maken. De Energieprestatievergoeding (EPV) kan ruimte bieden, maar slechts één op de vijf corporaties geeft aan gebruik te gaan maken van deze vergoeding. Bovendien geldt deze alleen voor Nul-op-de-Meter-renovaties, waarvoor lang niet al het corporatiebezit geschikt is.

Financiële en organisatorische barrières wegnemen

In samenwerking met Aedes en VNO NCW wil Bouwend Nederland de mogelijkheden verkennen om de financiële en organisatorische barrières voor verduurzaming zo veel mogelijk weg te nemen.

Helen Visser van Bouwend Nederland: "Technisch is veel mogelijk. Een of meerdere labelstappen, direct renoveren naar Nul-Op-De-Meter of sloop en zeer energiezuinige nieuwbouw. Corporaties maken hierin hun eigen afweging. Een goede analyse van het bezit is essentieel voor een haalbare verduurzamingstrategie. Corporaties kunnen dit zelf uitrekenen of uitbesteden. Wenselijke is de inzet van bestaande of ontwikkeling van nieuwe tools waarmee corporaties en/of bouwbedrijven snel inzicht hebben in een realistisch verduurzamingsplan. Om het tempo van verduurzaming te versnellen is het belangrijk dat er financiële barrières worden weggenomen, er een goede analyse wordt gemaakt van corporatiebezit, en we verder innoveren en kennis delen.”

Lees het gehele artikel op de website van Bouwend Nederland

Gerelateerd

UNETO-VNI wordt Techniek Nederland

Op 15 januari 2019 wijzigt UNETO-VNI haar naam in Techniek Nederland. Hiertoe is besloten tijdens een speciale ledenvergadering op 6 september.

UNETO-VNI: hoog tijd voor verplichte APK van woningen

APK woningen

Het is hoog tijd voor een verplichte vijfjaarlijkse APK van gas, water en elektra in woningen. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI pleit hiervoor naar aanleiding van een snelle toename van het aantal ongevallen met gasinstallaties in ons land. 

UNETO-VNI: ‘De installatiebranche gaat snel groeien’

UNETO-VNI: ‘De installatiebranche gaat snel groeien’

Volgens het rapport 'Economische vooruitzichten installatiebranche 2017 en verder' van UNETO-VNI gaan bedrijven in de technische installatiebranche vanaf volgend jaar profiteren van een snelle marktgroei.

Installatiebranche steeds positiever over marktontwikkeling

Installatiebranche steeds positiever over marktontwikkeling

Ondernemers in de installatiebranche zijn steeds positiever over de marktontwikkeling. Vooral de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen hebben de wind in de rug. Meer dan 40 procent van de ondernemers verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar groei in dit marktsegment. Dit blijkt uit een conjunctuurenquête van UNETO-VNI.