• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

SER-advies: zonder omscholing staat cv-installateur straks op straat

cv-installateur
cv-installateur

Verliezen duizenden cv-installateurs straks hun positie op de arbeidsmarkt vanwege de energietransitie? De SER komt met concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te vergroten én knelpunten op de arbeidsmarkt op tijd aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe Klimaatakkoord.

Verschillende partijen, waaronder de installatiebranche brachten een paar weken terug een manifest uit waarin ze pleitten voor afschaffing van nieuwe cv-ketels na 2021. Een mooi streven als we zo snel mogelijk willen overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is een mooi begin richting de duurzame bebouwde omgeving, maar wat betekent dit voor de installateurs die zich toeleggen op installaties die draaien op fossiele brandstoffen?

Groot tekort vakmensen in duurzame sector verwacht

De overstap naar duurzame energie kan alleen met extra vakmensen. Momenteel is er een groot tekort aan specialisten op dit gebied. Het gaat met name om technisch- en ICT-geschoolden op mbo- en hbo-niveau die nieuwe energie-installaties bouwen en onderhouden. Maar ook woningen kunnen aanpassen en voldoende te isoleren.

Initiatieven om vakmensen om of bij te scholen vooral regionaal

Werknemers- en werkgeversorganisaties moeten samen naar oplossingen zoeken voor deze tekorten. Op regionaal niveau zijn inmiddels initiatieven gestart om vakmensen om of bij te scholen. Op landelijk gebied kan dit nog veel beter. De SER beveelt daarom aan deze initiatieven breder te trekken en meer diversiteit onder werknemers na te streven. De kansen op de arbeidsmarkt moeten echter met name regionaal worden bekeken, omdat mensen vooral werk en scholing zoeken in de regio waar ze wonen.

Studenten moeten beter voorbereid zijn op de snel veranderende branche

De SER beveelt aan dat mbo- en hbo-scholen samen met ondernemers (en gesteund door regionale Opleiding en Omscholing fondsen) onderwijsprogramma’s samenstellen. Deze programma's moeten studenten beter voorbereiden op de toekomstige en snel veranderende branche. Een voorbeeld is de samenwerking tussen de Rijksoverheid, installatiesector en mbo-opleidingen om het tekort aan opleidingsplaatsen voor installateurs weg te werken. Daarnaast heeft de overheid de taak om mensen te helpen bij het zoeken naar werk en (om)scholing voor mensen die (dreigen) hun baan (te) verliezen door de snel veranderende branche.

'Er zijn investeringen nodig in mensen, in technologie en scholing om de energietransitie te realiseren'

“De energietransitie biedt kansen op meer werk, innovatie en een duurzamer klimaat", aldus Mariëtte Hamer, voorzitter SER. "Daarvoor zijn investeringen nodig in mensen, in technologie en scholing. Knelpunten op de arbeidsmarkt moeten dringend worden opgelost. Er moet veel gebeuren, en gelukkig is er ook al veel gaande. Samen werken aan scholing, aan werkgelegenheid en innovatie, met werkgevers, werknemers, overheid, onderwijsinstellingen, landelijke en regionale organisaties is cruciaal voor het succes. Zodat iedereen mee kan blijven doen."

Lees hier het volledige adviesrapport van de SER