• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

Hoe beheers je vlambooggevaar?

Vlambooggevaar wordt vaak onderschat. Bij werken aan elektrische installaties denken we meestal aan risico’s van een elektrische schok.

Het zijn echter de gevolgen van vlambogen die doorgaans grote impact hebben, uiteenlopend van schade aan materieel en installaties tot ernstig persoonlijk letsel.

Wat is een vlamboog?

Een vlamboog is het plotseling vrijkomen van energie door een elektrische stroom die via de lucht tussen twee geleiders stroomt. Bij het optreden van een vlamboog komt een grote hoeveelheid hitte, licht, geluid, drukgolf en giftige stoffen vrij. Dit effect komt overeen met een explosie en kan naast materiële schade ook persoonlijk letsel veroorzaken.

NEN 1010, richtlijnen van elektrische installaties in laagspanning

NEN 1010 is een serie richtlijnen en criteria van elektrische installaties in laagspanning. Het eerste hoofdstuk van deze normering wijst op de gevaren van vlambogen in installaties. Het nemen van maatregelen voor het beperken van het risico op een vlamboog wordt volgens de NEN 1010 echter niet verplicht gesteld. Voor bedrijfskritische installaties en installaties met verhoogd vlambooggevaar, bijvoorbeeld verouderde of slecht onderhouden installaties, is het absoluut raadzaam aanvullende maatregelen te nemen om het vlamboogrisico te minimaliseren.
 
Risicobeheersing op het gebied van vlambooggevaren is in twee categorieën in te delen: Allereerst het voorkomen van vlambogen en beperken van gevolgen wanneer er toch een vlamboog ontstaat.

Voorkomen van vlambogen

Het grootste risico op het ontstaan van een vlamboog loopt men vaak bij onderhoud of modificatie waarbij de elektrische installatie onvolledig of niet is afgeschakeld.

De basis voor het voorkomen van een vlamboog in een installatie:

Stap 1, Correct ontwerp:
Een goed ontworpen installatie biedt een eenvoudige mogelijkheid een installatie geheel of gedeeltelijk af te schakelen. Dit dient uiteraard altijd te gebeuren bij onderhoud of modificatie.

Stap 2, Degelijke uitvoering::
Overzichtelijke vergrendeling van toegang van een verdeelinrichting is cruciaal.

Stap 3, Goed onderhoud:
Onderhoud dient door getrainde monteurs te worden uitgevoerd die zich bewust zijn van de risico’s en werken volgens een juiste werkinstructie.

 

Beperken van gevolgen van vlambogen

De gevolgen die een vlamboog teweeg kan brengen zijn op diverse manieren te beperken. Het tijdsaspect speelt een cruciale rol: hoe korter de duur van een vlamboog, des te kleiner de effecten.

 

Er zijn verschillende technieken en toepassingen om de gevolgen van een vlamboog te beperken:

  • Vlamboogvaste verdeelinrichtingen: Zorg dat een vlamboog niet naar buiten kan treden door het gebruik van schakelkasten die ‘internal arc-proof’ zijn.
  • Optische vlamboogdetectie: Toepassen van een VAMP vlamboogdetectiesysteem waarmee een vlamboog zeer snel wordt gedetecteerd. 
  • Onderhoudsschakelaar: Het koppelen van een vermogensschakelaar met een geïntegreerde onderhoudsstand zorgt ervoor dat een installatie bij hoge stroom (veroorzaakt door een vlamboog) snel automatisch afschakelt.
  • Intelligente selectieve afschakeling: Zorg voor een snelle afschakeltijd bij hoge vlamboogstroom door vermogensschakelaars met elkaar te koppelen.
  • Stroomlimiterende vermogensschakelaars: Stroomlimiterende vermogensschakelaars beperken hoge stroom en de hoeveelheid energie, waardoor de vlamboog wordt geminimaliseerd.
  • Vlamboogbeschermende kleding: Vlamboogbestendige beschermende kleding is een laatste redmiddel. Bereken hoeveel vlamboogenergie er mogelijk vrij kan komen, en selecteer op basis daarvan passende kleding.

 


 

Lees meer over elektrische installaties

Bescherming tegen ongelukken met elektriciteit

Elektriciteit gebruiken we iedere dag. Maar helaas is elektriciteit ook gevaarlijk. In Frankrijk sterven ieder jaar 100 mensen door elektriciteit.