• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
 • Snelle levering op uw werkplek
 • Klantenservice

Wetgeving en subsidies

 

Home

Stappenplan

Energiebesparende maatregelen

Wetgeving en subsidies                         
EPA-U-advies

Blog                                                  
FAQ

Over dit platform
Voor welke bedrijfspanden geldt de label-C verplichting?

De label-C verplichting geldt in principe voor alle kantoorgebouwen met een minimale oppervlakte van 100 m2. Uitzonderingen op deze regel zijn:

 • Gebouwen waarin kantoorruimte een nevenfunctie is en minder dan de helft van het totale gebruiksoppervlak als kantoorruimte wordt gebruikt.
 • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.
 • Beschermde monumenten.
 • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten.
 • Gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt.

Direct aan de slag


Wat als mijn kantoorpand geen energielabel C heeft op 01-01-2023?

Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 niet aan de labelverplichting voldoen, mogen niet worden gebruikt en/of verhuurd als kantoor. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente waar het pand staat) handhaaft de label C-verplichting en kan verschillende maatregelen opleggen. De maatregelen variëren van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

Energielabel checken

In 2023 moeten alle kantoorpanden met een minimale oppervlakte van 100 m2 energielabel C of hoger hebben. Weet u niet welk energielabel uw bedrijfspand heeft, doe dan de quickscan. Vul de vragen in en u heeft direct uw labelindicatie.

Doe de quickscan


Kan ik subsidie krijgen om het energielabel te verbeteren?

Voor het verbeteren van het energielabel van kantoorpanden biedt de Rijksoverheid geen specifieke financieringsregelingen aan. Hier is voor gekozen omdat het voor een groot deel gaat om investeringen die zichzelf terugverdienen. Gelukkig zijn er bestaande regelingen waar u gebruik van kunt maken:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  De EIA is een fiscale regeling waarmee u premie kunt krijgen voor het inwinnen van energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen. U kunt – bovenop de gebruikelijke afschrijving – 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  De MIA is een subsidie op de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. U kunt maximaal 36 procent van het investeringsbedrag aftrekken van uw fiscale winst. Dit percentage hangt af van het milieu-effect en de gangbaarheid van het aangeschafte bedrijfsmiddel.
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
  Net als de MIA is ook de VAMIL een subsidie op de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de VAMIL schrijft u een investering op een door u gekozen moment af. Omdat u zo de fiscale winst verlaagt, betaalt u minder belasting in dat jaar.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  De ISDE geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie moet worden aangevraagd voordat u een koopovereenkomst bent aangegaan.
 • Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
  De SDE-regeling richt zich op hernieuwbare energietechnieken. Onder deze regeling kunt u subsidie krijgen wanneer u energie gaat produceren uit biomassa, aardwarmte, water, wind en zon. Deze subsidie compenseert het verschil tussen de kostprijs die u voor het opwekken van duurzame energie betaalt en de marktprijs.

Wat moet ik doen als ik een bedrijfspand huur?

Bent u huurder van een kantoorpand en twijfelt u aan het energielabel, dan kunt u ook onze quickscan invullen. Heeft het bedrijfspand dat u huurt energielabel D of lager, dan is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen. Bent u er niet zeker van dat de eigenaar van deze verplichtingen op de hoogte is, dan doet u er goed aan hierover tijdig aan de bel te trekken. Lees ook: Label-C-plicht; wat moet u doen als huurder.

subsidies energielabel c

Lees meer over: