• Voor 20.00u besteld, morgen geleverd*
  • Snelle levering op uw werkplek
  • Klantenservice

CPR – NEN 8012: wat u moet weten

De nieuwe CPR is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken. De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation, ruw vertaald is het een verordening voor bouwproducten. In Europa is de CPR bekend als de norm EN 50575 (CPR). In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Het doel van de norm is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. En om de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.

Naar de DoP-verklaringen

Hoe reageren kabels bij brand?

Binnen de CPR gaat het om de vraag hoe kabels reageren bij brand. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de brandvoortplanting en warmteafgifte, rookontwikkeling, vallende deeltjes en de zuurgraad. Door dit beter in beeld te krijgen moet het makkelijker worden om de juiste kabel bij het juiste gebouwtype te kiezen. De brandklasse hangt namelijk samen met de risicosituatie van een gebouw.

Overgangsjaar CPR

Het overgangsjaar voor de nieuwe CPR is op 1 juli 2016 gestart. Fabrikanten moesten onder meer brandproeven doen, de indeling in de juiste brandklasse verzorgen, een CE-markering en een declaration of performance (DoP) opstellen. Distributeurs zagen erop toe dat alle kabels de juiste markeringen hebben, zodat installateurs en adviseurs de juiste kabels konden kiezen en plaatsen. Hiervoor was er to 1 juli 2017 de tijd, daarna werd het verplicht om volgens de nieuwe normen te werken en mogen alleen nog nieuwe kabels in bouwprojecten gebruikt worden.

Wat is er veranderd voor u?

De hele keten is verantwoordelijk
De toepassing van de NEN 8012 normering is een ketenverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat alle partijen in de keten een verantwoordelijkheid dragen:

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste informatie, waarmee de installateur de juiste kabel klasse kan selecteren.
  • De installateur is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste kabel en dient dat ook aan te kunnen tonen.
  • De groothandel is verantwoordelijk dat uitsluitend CPR-gecertificeerde kabels worden aangeboden en dienen de keurmerken en certificaten te kunnen overleggen.
  • Fabrikant is verantwoordelijk dat alle producten getest en gecertificeerd zijn. Voor de keuring moet gebruik gemaakt worden van een geaccrediteerde keuringsinstantie.

Denk aan de DoP-verklaring!

Fabrikanten leveren CPR-gekeurde artikelen met een CE-markering en een DoP-verklaring (Declaration of Performance). De CE-markering is aangebracht op het label en laat zien dat de prestaties van de kabel voldoen aan de Europse normen. Op het label is ook de brandklasse te vinden en het DoP nummer. Met behulp van het DoP nummer kan online de prestatie verklaring verkregen worden. Daarin is aangetoond dat de kabel gekeurd is volgens brand- en testmethode die de Europese norm CE 50575 voorschrijft. Alle informatie is te vinden op de verpakking en/of factuur; het is niet noodzakelijk dat de markering op de kabel zichtbaar is. De installateur is verantwoordelijk voor het meeleveren van de DoP-verklaring bij de installatie.

DoP-documenten vinden

Bij ieder CPR-product hoort een prestatieverklaring (het DoP-document; Declaration of Performance). Bij het product is altijd het DoP-nummer geleverd:
- Bij een vaste lengte zoals een ring of haspel staat deze op de door de fabrikant aangeleverde label
- Bij een door Technische Unie op maat gesneden kabel staat deze op de door TU bijgeleverde label
- Op veel kabels staat het DoP-nummer ook op de kabel geprint

Met het DoP-nummer kunt u het bijbehorende document vinden. Kijk daarvoor op de speciale DoP-sites van de fabrikant:
- DoP-website Donné 
- DoP website Draka
- DoP website Eupen
- DoP website Nexans
- DoP website TKF
- DoP website Lapp 
- DoP website Jobarco
- DoP website Belden
- DoP website Metz Connect
- DoP website CommscopeWat u verder moet weten omtrent CPR (NEN 8012)

Brandklassen NEN 8012

In de Nederlandse normering (NEN 8012) zijn de klassen B1 t/m E overgenomen en toegepast voor de Nederlandse markt. Onderstaande figuur laat de betekenis zien van deze klassen:

Wat houden de CPR-brandklassen in?

In de Europese regelgeving over CPR (EN 50575 en EN 13501-6) zijn verschillende Euroklassen (ca) gedefinieerd: A, B1, B2, C, D, E en F. Deze klassen variëren in brandbijdrage en toepassing bij brandrisico op basis van de volgende kenmerken:
- Rookontwikkeling (s=smoke)
- Brandende en vallende deeltjes (d=droplets)
- Corrosiviteit / zuurgraad (a=acidity)

Onderstaande kenmerken zijn in verschillende waarden mogelijk.

De keuze wordt nationaal bepaald waarbij voor Nederland de in het overzicht, “Brandclassificatie kabel CPR en NEN8012”, aangegeven waarden gelden. De klasse alleen is dus niet voldoende om de juiste kabel te selecteren.

Selectie van de juiste kabel

De toepassing van de juiste kabel is afhankelijk van het brandrisico in het bouwwerk. In de NEN 8012 is vastgelegd welke kabel in welke situatie toegepast dient te worden.

Informatievideo CPR

Bekijk hieronder een informatiefilm van Draka over de CPR-regeling.

Fedet heeft om aan verdere vragen tegemoet te komen heeft Fedet (sectie Kabel) een ‘Frequently Asked Questions’-lijst opgesteld.

Externe links

CPR-site Draka

CPR-site Nexans

CPR-site TKF

CPR-site Commscope

CPR 2020

Wilt u meer weten over de CPR in 2020? Bezoek deze pagina.
Meer over CPR 2020Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Lees meer over: